Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Лікарняний банк крові

Лікарняний банк крові

Служба переливання крові Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського  починає свій відлік з жовтня місяця 1938 року, коли згідно з рішенням Раднаркому СРСР на той час лікарня Червоного Хреста, яку очолював О.Ф.Гербачевський зі всим своїм штатом перейшла у розпорядження Наркомздоров’я України з одночасним перейменуванням її в Обласну хірургічну лікарню.

Саме тоді, в жовтні місяці 1938 року, відкривається відділення переливання крові, яке очолив лікар Г.Д.Пивовар.

Першими лікарями в обласній лікарні та й в усій Житомирській області, які вперше з лікувальною метою почали здійснювати переливання крові були О.Ф.Гербачевський та О.Я.Чугаєвський, який на той час обіймав посаду завідуючого хірургічним відділенням. Того ж 1938 року в м.Житомирі була відкрита спеціальна філія Київського інституту переливання крові, яка дістала назву Станція переливання крові.

В різні періоди свого існування відділення багато разів перейменовувалось та мало назву відділення заготівлі крові, пункт переливання крові, відділення заготівлі та збереження крові, трансфузіологічий кабінет.

За наказом головного лікаря обласної клінічнохї лікарні ім.О.Ф.Гербачевського № 32 від 07.05.2005 року на виконання рішення колегії УОЗ ЖОДА від 27.05.05р. трансфузіологічний кабінет ЖОКЛ було перейменовано у відділення трансфузіології.   За ініціативи    керівництва Житомирського обласного центру крові та на виконання наказу МОЗ України від 14.12.2010 року № 1122 "Про затвердження положення для установ переливання крові", наказом головного лікаря обласної клінічної лікарні №117 від 15.09.15 "Про затвердження положення про лікарняний банк крові обласної клінічної лікарні ім.О.Ф.Гербачевського Житомирської обласної ради" відділення трансфузіології перейменовано на "лікарняний банк крові".

З 1998 року функція заготівлі крові передана Житомирському обласному центру крові.

 

На сьогодні лікарняний банк крові є структурним підрозділом в багатопрофільному лікувальному закладі і виступає як ланка між виробником трансфузійних середовищ – Обласним центром крові та його споживачем – обласною лікарнею і очолює його хірург першої кваліфікаційної категорії Хоменко Віталій Станіславович

В клінічних структурних підрозділах лікарні знайшли широке застосування компоненти донорської крові: еритроцитна маса, еритроцити з видаленим лейкотромбоцитарним шаром, відмиті еритроцити, еритроцити збіднені лейкоцитами, еритроцити, отримані методом аферезу, концентрат тромбоцитів, свіжозаморожена плазма, кріопреципітат заморожений та препарати крові: 5% і 20% розчини альбуміну, полібіолін, імуноглобулін, сухий кріопреципітат.

В лікарні широкого застосування набуває аутодонорство, як альтернатива використанню компонентів донорської крові.

Перевагами аутогемотрансфузій являються:

-виключається небезпека ускладнень, пов’язаних з трансфузіями несумісних компонентів крові; посттрансфузійних негемолітичних реакцій; ризику алоімунізації; ураження реципієнта інфекційними вірусними, паразитарними та іншими захворюваннями від донора; розвитку синдрому «гомологічної крові», синдрому гострої легеневої недостатності; імунологічної хвороби (трансплантат проти господаря).

-забезпечується можливість використання крові для трансфузій та її компонентів малих термінів зберігання; підвищення лікувального (антианемічного) ефекту трансфузії, більш швидке післяопераційне відновлення об’єму циркулюючої крові завдяки стимуляції гемопоезу перед- операційною кроводачею та більш високою ефективністю трансфузій аутокрові, або її компонентів; відсутність імунодепресивного ефекту внаслідок трансфузії алогенної крові.

-зменшується, а в ряді випадків ліквідується, проблема забезпечення хірургічних операцій компонентами донорської крові взагалі та малих термінів зберігання зокрема; зберігаються запаси компонентів донорської крові, що дає певний економічних ефект; забезпечуються кров’ю та її компонентами хворі рідких груп, в яких ускладнено перехресне типування при підборі сумісної крові, особливо за системою HLA; забезпечуються психологічні переваги для хворого (використовується власна, а не чужа кров або її компоненти).

Переглянути файли: