Інсульт. Інфаркт. Телефонуйте - 103 !

ГоловнаВідділення та підрозділи → Відділення нефрології

Відділення нефрології

Історія розвитку нефрологічної служби.

Історія нефрологічної служби в області бере початок у травні 1985р. Саме тоді  від відділення кардіології Житомирської обласної лікарні відокремилось окреме відділення нефрології на 40 ліжок для надання спеціалізованої допомоги хворим з патологією нирок, котре очолила молодий тоді фахівець Дімова В.Ф. В подальшому, майже два десятиліття, керівником відділення нефрології. та нефрологічного центру була  Дєєва О.В. Нині відділенням нефрології завідує лікар-нефролог вищої  кваліфікаційної категорії Біляс А.П.

За всі роки існування служби окрім консультативного прийому пацієнтів, їх обстеження та лікування проводилась велика робота з диспансеризації профільних хворих,профілактики захворювань нирок та їж ускладнень. З 1992 року в області відкрито відділення гемодіалізу. У нефрологів з’явилась можливість надавати допомогу самим важким пацієнтам з хронічною нирковою недостатністю завдяки застосуванню апаратів для гемодіалізу. В подальшому відкривались філії відділення гемодіалізу у м.Новоград-Волинський, м.Коростень, м.Бердичів, що дало можливість збільшити кількість діалізних місць та наблизити даний вид допомоги до пацієнта. В 2005 році впроваджений метод постійного перитонеального діалізу, що забезпечує  надання  діалізної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність , яким не може бути застосований гемодіаліз, а також хворим, які мешкають у місцях, територіально віддалених від центру гемодіалізу та дітям.

   

Структура відділення.

Спеціалізоване відділення нефрології на 40 ліжок розміщене на першому поверсі корпусу №2 поряд із відділенням гемодіалізу.

Загальна кількість працюючих у нефрологічному відділенні – 20 чол.: лікарів – нефрологів – 2, окрім зав. від.; середнього мед. персоналу – 10; молодшого мед. персоналу – 9.

Очолює відділення А.П.Біляс. У відділенні працюють досвідченні лікарі: О.В. Дєєва, О.Ю.Ковбасюк. Всі лікарі мають вищу кваліфікаційну категорію з нефрології, всі володіють необхідними методиками обстеження хворих та проведення кваліфікованого, консервативного та екстракорпорального (програмний гемодіаліз, перитонеальний діаліз) лікування.

У необхідних випадках до співпраці залучаются лікарі анестезіологи ( для імплантації 2-х канального підключичного катетера у хворих з відсутнім постійним судинним доступом, та лікарі-хірурги для імплантації в черевну порожнину ПД - катетера для проведення перитонеального діалізу), судинний хірург , який формує судинний доступ хворим в плані підготовки до проведення програмного гемодіалізу.

Старша медсестра-бакалавр Касміл С.Л.  грамотна та чуйна до хворих, користується повагою у співробітників та пацієнтів. Серед сестер медичних 5 мають вищу, 2 другу кваліфікаційну категорію та 3 сестри медичні не атестовані із за недостатності стажу роботи.

Діяльність відділення регламентується наказом  наказом МОЗ України та АМН України « Про внесення змін до наказу АМН та МОЗ України від 30.09.2003 р. № 65/462», наказом УОЗ ЖОДА «Про поліпшення якості та організації системи надання нефрологічної допомоги населенню області» від 18.11.2003 №492, наказом МОЗ №596 від 02.12.2004р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Нефрологія». 

Напрямки роботи та досягнення нефрологічного відділення.

Робота колективу відділення спрямована на підвищення ефективності та якості спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги хворим нефрологічного   профілю, зниження рівня інвалідності та смертності пацієнтів, покращення якості їх життя, підвищення ступеню соціальної реабілітації.     

Пріоритетним напрямком є  лікування хворих з гострим та хронічним гломерелонефритом. Патогенетична терапія цієї патології проводиться  згідно впроваджених протягом останнього десятиріччя клінічних протоколів  та  медичних стандартів діагностики та лікування, згідно виявленої  клінічної та морфологічної  форми захворювання. Останніми роками  майже у всіх необхідних  випадках використовується нефробіопсія,, як один із основних методів діагностики гломерулонефриту, на основі якого відпрацьовуються схеми лікування пацієнтів глюкокортикоїдами та цитостатиками, проводиться нефропротекторна  та  симптоматична терапія.

 

            

У відділенні лікуються також хворі з патологічними процесами  в  нирках на фоні аномалій розвитку сечової системи, СКХ,цукрового діабету,гіпертонічної хвороби , інфекційних та  імунних захворювань, безконтрольного прийому ліків, перенесеного  гістозу ,тощо. Таким хворим проводяться  необхідні   обстеження такі як:  УЗД, оглядова та в/в урографія, КТ, МРТ, ангіографія, ЕхоКС, ЕГДФС, лабораторні дослідження крові та сечі (в т.ч.мікробіологічні).  За необхідністю проводиться  терапія  патогенетична (в  т.ч. антибактеріальна), симптоматична, дезінтоксикаційна, замісна. В лікуванні  хворих, за показами, використовуються сучасні антибактеріальні, протигрибкові, судинні препарати, препарати заліза та еритропоетину, трансфузії компонентів крові. Застосовуютьсят такі  апаратні методи лікування  як: плазмоферез, ЛОК, УФОК, ГБО, фізіотерапевтичні  процедури.

Велика  увага  приділяється  пацієнтам, захворювання  яких ускладнились хронічною нирковою  недостатністю. Ця категорія  хворих  виділяється важкістю стану і потребує застосування високовартісної замісної ниркової терапії. У відділенні нефрології проводиться лікування  направлене  на  стабілізацію стану хворого,  формування  діалізного доступу (імплантація в черевну порожнину катетера для проведення  перитонеального  діалізу, або  створення артеріо-венозної фістули дпя  проведення  програмного гемодіалізу, імплантація 2-х канального  судинного катетера в разі необхідності проведення ургентного сеансу гемодіалізу). Застосування цих методів відкрило нову еру лікування категорії важких хворих і дало можливість  зберегти  життя  сотням пацієнтів.

Впроваджено: застосування інгібіторів АПФ, сартанів, статинів з метою нефропротекції (гіпотензивна, гіполіпідемічна, імунокорегуюча, протизапальна дія) у хворих на діабетичну нефропатію; застосування препаратів "Корвітин" та "Ліпін" у хворих з ХХН з метою корекції ендотеліальної дисфункції та покращення функційної здатності нирок,тощо.       

З метою покращення якості життя хворих, які отримують ниркову замісну терапію у відділенні проводиться корекція анемії препаратами заліза, еритропоетинстимулюючими лікарськими засобами, проводиться терапія направлена на нормалізацію білкового , кальцій-фосфорного , ліпідного обміну (комплекси амінокислот, віт. Д, кальциміметики, фостатбіндери, статини,тощо).

Через недосконалість закону про трансплантацію  пересадка донорської нирки є досить важливим та складним питанням.  Для  хворих  з термінальною  нирковою  недостатністю  такий метод  лікування є найбільш  сприятливим  і дає шанс на якісне та тривале  життя.  У відділенні нефрології проводиться  обстеження  реципієнтів  та  донорів  в плані підготовки їх до подальшої трансплантації, яке проводиться в центрах трансплантації  міст  України та  за кордоном. Нині в області проживає  26 пацієнтів з трансплантованою  донорською  ниркою з них 1 дитина ,в т.ч. 4 хворим проведена до діалізна трансплантація органа.  

Покази до госпіталізації:

Хворі нефрологічного профілю, що потребують невідкладної допомоги методами ЗНТ.

Хворі нефрологічного профілю з наявністю нефротичного синдрому.

Хворі з гострим гломерулонефритом.

Вперше виявлені хворі з хронічним гломерулонефритом.

Хворі з неуточненим діагнозом та наявністю протеїнурії.

Хворі з неуточненим діагнозом та наявністю азотемії.

Хворі з гострим та хронічним гломерулонефритом з метою проведення патогенетичної (в т.ч. пульс-терапії) ГК та цитостатиками, за необхідністю проведення екстракорпоральних методів лікування     .

Хворі з ХХН 4-5 ст. з метою визначення методу ЗНТ, підготовки хворого до відповідного лікування, введення в режим лікування.

Жінки, що перенесли нефропатію вагітних з метою лікування та вибору тактики подальшого проведення профілактичних заходів для попередження розвитку ХНН.

Хворі з гострим або хронічним пієлонефритом при наявності загострення захворювання, або ускладненого перебігу, що не потребують хірургічного втручання.

Донори та реципієнти ниркового трансплантату з метою обстеження та підготовки до трансплантації.

Хворі з ТН при наявності кризу відторгнення трансплантату, або загрозі його виникнення.

Хворі, що отримують лікування методом програмного гемодіалізу або постійного перитонеального діалізу, при виникненні ускладнень в ході лікування.

Хворі направленні для МСЕК з метою уточнення діагнозу та функційної здатності нирок.

На жаль, останніми  роками, в  Україні та області  спостерігається  збільшення  важких форм набутих, вроджених та спадкових захворювань, які призводять до прогресування патологічного процесу та виникнення ниркової недостатності. То ж головним у роботі  нефрологів  є  виявлення та лікування  хворих в ранній стадії захворювання, коли  проведена  своєчасно  та адекватно консервативна терапія  може  призупинити , або  сповільнити  розвиток  ниркової недостатності. Згідно  національного  реєстру  хворих  на  хронічну хворобу нирок та  пацієнтів з гострим пошкодженням нирок  серед  19042 хворих -17590 хворих  (а це 92.4 % від всіх зареєстрованих) хворі   з початковими стадіями хронічної хвороби нирок, без ознак ниркової недостатності. Також лікарі-нефрологи проводять організаційно - методичну та санітарно-освітню роботу, направлену на обізнаність медичного персоналу  та громадян з  можливими ризиками та клінічними проявами ахворювань  нирок з метою профілактики та раннього виявлення  хвороби. 

Контакти:

Обласна клінічна лікарня ім..О.Ф.Гербачевського Житомирської обласної ради відд. нефрології м.Житомир, вул..Червоного Хреста, 3. тел. – 0412 – 43-17-92